Kennissessies Week van Lezen en Schrijven 2022

In de week van Lezen en Schrijven (8 tot 14 september) organiseert Stichting Lezen en Schrijven online kennissessies over de aanpak van laaggeletterdheid. De sessies zijn bedoeld om te inspireren, motiveren en kennis uit te wisselen.

Er zijn verschillende sessies voor verschillende doelgroepen. Voor mensen die al langer bezig zijn met laaggeletterdheid of mensen die hier pas over hebben gehoord. Voor vrijwilligers, professionals en politici.

Maandag 12 september van 19.30 – 20.30: “Hoera voor de vrijwilliger!”
Doelgroep: vrijwilligers 

Ben jij (taal)vrijwilliger? Dan is deze sessie voor jou! Als vrijwilliger doe je ontzettend belangrijk en mooi werk. Soms ben je op zoek naar oefenmateriaal om te gebruiken met je deelnemer. Of wil je je eigen vaardigheden als coach verbeteren. Tijdens deze sessie laten we jou de mogelijkheden van het Startpunt Vrijwilligers zien. Ook kun je aan een panel van experts jouw vragen te stellen over oefenmaterialen, het gebruik daarvan of hoe je jezelf als (taal)vrijwilliger kunt ontwikkelen.

Dinsdag 13 september van 19.30 – 20.30: “Basisvaardigheden op de Politieke agenda.”
Doelgroep: Wethouders, politici en beleidsadviseurs 

“2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd”. Wat houdt dat eigenlijk in? En wat moet je hier als bestuurder of volksvertegenwoordiger over weten en aan doen? Wat brengt aandacht voor basisvaardigheden uw inwoners?

Tijdens deze kennissessie speciaal voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en beleidsadviseurs vertelt Stichting Lezen en Schrijven meer over laaggeletterdheid en moeite met basisvaardigheden. Ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers en bestuurders delen successen en lessen uit de praktijk en laten zien hoe een goede aanpak van laaggeletterdheid successen in het hele Sociaal Domein op gang kan brengen.

Woensdag 14 september van 10.30 – 11.30: “Gecijferdheid en digitale vaardigheden als onderdeel van de integrale aanpak laaggeletterdheid.”
Doelgroep: Beleidsambtenaren en adviseurs Sociaal Domein.  

In bijna alle gemeenten in Nederland bestaat een aanpak op laaggeletterdheid. In de praktijk is er veel aandacht voor taal en in mindere mate voor digitale vaardigheden en gecijferdheid. Rekenen als basisvaardigheid krijgt nauwelijks aandacht. En dat is jammer, want in het dagelijks leven zetten we voortdurend alle basisvaardigheden tegelijkertijd in. Om met het OV te reizen bijvoorbeeld, moet je kunnen lezen, typen, de app gebruiken en je tijd plannen.

In deze kennissessie krijg je inzicht waarom aandacht voor gecijferdheid zo van belang is in de huidige maatschappij. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe belemmerend beperkte rekenvaardigheden zijn. We delen een praktijkvoorbeeld van een aanpak basisvaardigheden in samenhang. En je krijgt veel tips om zelf aan de slag te gaan met het borgen van cijfers in beleid.

Donderdag 15 september van 15.30-16.30: “Een integrale aanpak, of hoe eet je een Olifant?”
Doelgroep: beleidsadviseurs en bestuurders 

Het realiseren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt om het betrekken van een zeer brede groep mensen en organisaties. De uitdaging is om basisvaardigheden “in te vlechten” in een scala van andere beleidsterreinen. En daar vervolgens overzicht op te houden. In deze sessie onderzoeken we hoe een integrale aanpak het beste gerealiseerd kan worden (alvast een hint: in kleine hapjes…) en presenteert Stichting Lezen en Schrijven een nieuw model dat kan helpen bij het bouwen én borgen van een integrale aanpak van laaggeletterdheid.

Dinsdag 13 september van 11.00 – 12.00 uur: “Een preventieve (gezins)aanpak van laaggeletterdheid”
Doelgroep: (Startende) beleidsambtenaren onderwijs, vve en jeugdbeleid 

Hoe doorbreken we de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid? Deze vraag staat centraal in deze kennissessie. Hoe bereik je laaggeletterde gezinnen, hoe ondersteun je laaggeletterde ouders met jonge kinderen, welke interventies zijn bewezen effectief en welke partners betrek je bij een preventieve aanpak?

Tijdens deze sessie staan we stil bij het belang van samenwerken met ouders, actuele kennis over taalstimulering in laagtaalvaardige gezinnen en maken we de koppeling naar jouw werk als beleidsambtenaar. Aan welke knoppen kun je draaien om juist deze kwetsbare groep een duwtje in de rug te geven?

Aanmelden: Klik hier

Terug naar overzicht