Vrijwilligers

Iedereen mag meedoen

Voor wie doen we dit?

In West-Brabant is ongeveer 11% van alle mensen laaggeletterd. Deze groep is heel divers, van 60-plussers tot jonge ouders, van ondernemers tot medewerkers in loondienst tot mensen zonder een baan. De meeste mensen zijn in Nederland geboren en hebben Nederlands als moedertaal. En er is ook een groep waarvan Nederlands de tweede taal is.

De samenleving wordt steeds complexer
Daarom is het belangrijk dat we ons actief inzetten zodat iedereen kan meedoen. Goed kunnen lezen, schrijven en omgaan met de computer en het internet geeft mensen kansen en vrijheid.

  • De vrijheid om zelf informatie op te zoeken, een brief of een mail te begrijpen en om zelf te schrijven.
  • De kans om kinderen of kleinkinderen te ondersteunen.
  • En de kans om zelf een leuke baan te vinden en te houden.

Dankzij de inzet van vrijwilligers krijgen deelnemers de begeleiding die zij zo hard nodig hebben. Zo werken we samen aan een sterker West-Brabant.

Bekijk deze video

Starten als taalvrijwilliger

Bron: Stichting Lezen en Schrijven