Start

Samenwerken aan laaggeletterdheid

Wat is Taal West-Brabant?

Taal West-Brabant is de naam van het taalnetwerk van de 14 gemeenten in West-Brabant. In onze regio heeft 11% van onze inwoners moeite met lezen, schrijven en/of de computer.

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Daarom werken we samen met een aantal organisaties aan de aanpak laaggeletterdheid.

In iedere gemeente is een Taalhuis of een Digi-Taalhuis.
Dit is hetzelfde, alleen de naam is anders.

Bekijk deze video

Het leven van Lisa

Bron: Stichting Lezen en Schrijven