Taal voor Allemaal

Taalevent “Taal voor allemaal”

We nodigen je van harte uit voor ons jaarlijkse taalevent op woensdagmiddag 25 september 2024
van 14.00 tot 17.00 uur in het Aventurijncollege
(De Verlenging 10, 4616 AX Bergen op Zoom).

Inspirerend programma
Een middag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor taalonderwijs.
We stellen dit jaar een nieuw gevarieerd programma op, met onze samenwerkingspartners
uit het onderwijs. Er is aandacht voor aanpakken en praktijkvoorbeelden uit verschillende
soorten onderwijs.

Voor wie is dit taalevent?
Het taalevent “Taal voor Allemaal” richt zich vooral op leidinggevende, coördinerende
of beleidsontwikkelende professionals in het onderwijs, in voorschoolse educatie en in
samenwerkingsverbanden.

Het gedetailleerde programmaoverzicht volgt spoedig. Je ontvangt nog een officiële
uitnodiging om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Hierbij alvast het verzoek om
de bijeenkomst in je agenda te noteren.

Terug naar overzicht